Tiết kiệm chi phí và loại bỏ rắc rối với
B-INVOICE
Sử dụng đơn giản - Phát hành nhanh chóng – chính xác, bảo mật

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ B-INVOICE

Phương án 1: Dùng cho doanh nghiệp xuất hóa đơn bằng cách viết tay trên hóa đơn giấy, số lượng hóa đơn ít.

1. Khách hàng sử dụng trình duyệt web & thiết bị ký số USB token để phát hành hóa đơn.
2. Hệ thống B-INVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa đơn giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

Dùng cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn thông qua phần mềm bán hàng, PM kế toán, hệ thống ERP, CRM có nghiệp vụ phức tạp, số lượng hóa đơn phát hành nhiều.

quy trình phát hành hóa đơn điện tử b-invoice qua hsm

1. Tích hợp việc phát hành hóa đơn điện tử vào hệ thống ERP, CRM, PM kế toán … của đơn vị bán hàng thông qua các hàm API mà hệ thống B-INVOICE cung cấp.
2. Hệ thống B-INVOICE sẽ ký số, cập nhật trạng thái hóa đơn, lưu trữ xuống DB khách hàng & phát hành hóa đơn lên hệ thống portal hóa đơn điện tử.
3. Thông báo, gửi hóa đơn cho người mua hàng, có 2 cách sau:
a. Gửi Email thông báo cho người mua hàng về việc phát hành hóa đơn.
b. Chuyển đổi hóa giấy từ hóa đơn điện tử, IN + ký, đóng dấu để đi đường hoặc khi khách hàng yêu cầu.
4. Khách hàng nhận được thông báo phát hành, truy cập Portal để xem, tải hóa đơn.
5. Khách hàng ký số trả lại ( nếu cần).

ĐỊNH DẠNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ B-INVOICE?

Định dạng của hóa đơn điện tử là XML, kiểm tra bằng lượt đồ XML (schema).

- Định dạng hiển thị bằng xslt.
- Định dạng chữ ký số tuân theo chuẩn xades - Là chuẩn ký XML được quy định bởi Bộ thông tin và truyền thông.
- Hóa đơn điện tử của BLUESEA có dung lượng nhỏ, dễ lưu trữ với số lượng lớn; Dễ dàng xử lý, tùy chỉnh tùy theo yêu cầu hóa đơn của doanh nghiệp, tích hợp đơn giản với các hệ thống khác như ERP, CRM

CẤU TRÚC HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ B-INVOICE GỒM CÓ

ArisingDate : Ngày Tháng năm của HÓA ĐƠN.
InvoiceName : Tên HÓA ĐƠN.
SerialNo : Kí hiệu HÓA ĐƠN.
InvoicePattern : Kí hiệu mẫu HÓA ĐƠN.
InvoiceNo : Số HÓA ĐƠN.
KindofPayment : Hình thức thanh toán.

Kind of Payment : Hình thức thanh toán.
ComName : Tên đơn vị bán hàng.
ComTax Code : Mã số thuế của đơn vị bán hàng.
ComAddress : Địa chỉ đơn vị bán hàng.
ComPhone : Số điện thoại của đơn vị bán hàng.
ComBankNo : Số tài khoản ngân hàng của đơn vị bán hàng.
ComBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của đơn vị bán hàng.

Buyer : Tên người mua (khách hàng).
CusCode : Mã khách hàng.
CusName : Công ty người mua.
CusTaxCode : Mã số thuế khách hàng.
CusPhone : Số điện thoại khách hàng.
CusAddress : Địa chỉ khách hàng.
CusBankNo : Số tài khoản của khách hàng.
CusBankName : Tên ngân hàng mở tài khoản của khách hàng.

Products : Danh sách hàng hóa – dịch vụ. Thông tin hàng hóa – dịch vụ. Code : Mã sản phẩm.
Remark : Thông tin ghi chú.
Total : Tổng giá trị của sản phẩm (chưa bao gồm thuế VAT).
ProdName : Tên sản phẩm – dịch vụ.
ProdUnit : Đơn vị tính.
ProdQuantity : Số lượng.
ProdPrice : Đơn giá.
Discount : Phần trăm chiết khấu của hàng hóa dịch vụ.
DiscountAmount : Số tiền chiết khấu của hàng hóa dịch vụ.
VATRate : Thuế suất VAT của hàng hóa dịch vụ.
VATAmount : Tiền thuế VAT của hàng hóa dịch vụ.
Amount : Thành tiền của hàng hóa dịch vụ (Đã bao gồm thuế VAT).

SignDate : Ngày xuất HÓA ĐƠN.
SignatureValue : Thông tin chữ ký số

Trên là các trường dữ liệu cơ bản, được BLUESEA sử dụng cho mẫu hóa đơn phổ biến của cơ quan thuế ban hành. Trường hợp các doanh nghiệp cần thiết kế mẫu hóa đơn riêng theo yêu cầu, BLUESEA sẽ khảo sát và bổ sung các trường dữ liệu để đảm bảo yêu cầu quản trị tại doanh nghiệp.

QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ HOÀN TẤT HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ HĐĐT

  • Bước 1: Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký của KH, khách hàng sẽ nhận được 01 form mẫu phiếu đăng ký HĐĐT, và bảng giá chi tiết dịch vụ (thời gian tối đa 30 phút).
  • Bước 2: Sau khi khách hàng nhận được form mẫu đăng ký điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và gửi lại cho BLUESEA , gửi kèm giấy phép kinh doanh, Mẫu hóa đơn đang sử dụng, Logo công ty,...
  • Bước 3: Khách hàng tiến hành lập hợp đồng và ký hợp đồng, thanh toán dịch vụ
  • Bước 4: BLUESEA tiến hành triển khai sau khi nhận đủ các giấy tờ liên (Tùy theo hệ thống khách hàng, với mẫu hóa đơn cơ bản không tích hợp, triển khai trong 1h)..
  • Bước 5: Thời gian tích hợp hệ thống (nếu có) – tùy mô hình doanh nghiệp, hệ thống phần mềm kế toán của doanh nghiệp.
  • Bước 6: Khách hàng đăng ký nộp tờ đăng ký sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành trực tiếp cơ quan thuế hoặc qua cổng điện tử cơ quan thuế (thời gian xét duyệt 2 ngày).